Využití služby Sledovani.TV

Podporované platformy

PC Windows
Mac OS X
Linux
Používejte na webu sledovanitv.cz
Android mobil / tablet Android 4.0+ Stahujte z Google Play
iPad / iPhone / iPod Touch iOS 7.1+ Stahujte z iTunes App Store
Windows Phone 8+ Stahujte z Microsoft Store
Set-top box Sledovani.tv box Kontaktujte svého poskytovatele internetu
Televize Samsung Smart TV modely 2012 až 2016 Instalujte ze Samsung Apps přímo z televize viz návod pro modely 2012-15 a Tizen 2015 a výš
Televize LG NetCast modely 2012 a 2013, WebOS 2014 až 2016 Instalujte z aplikačního obchodu přímo v televizi viz návod
Televize Panasonic Panasonic VIERA Instalujte z Panasonic Smart TV market viz návod
Více informací

Získání

Informujte se u svého poskytovatele internetu.

Více informací