Modrá krev

Modrá krev

S03E09 - 9/10

18.3. 15:40
ČT2
55 minut

V erbu starobylého rodu je čáp, symbol plodnosti, štěstí, zdraví a Božího požehnání. A také motiv návratu do rodného hnízda, který je pro tuto rodinu mimořádně důležitý. Třetí řada dokumentárního cyklu o české šlechtě, která hrdě navazuje na kořeny svých slavných předků

Více informací

Epizody

Řada 2
S02E02

Hildprandtové

13.9. 20:00, ČT2, 60 minut

Hildprandtové

Původně tyrolský rod Hildprandtů do Čech přivedl císař a král Rudolf II. Habsburský. Císař Jana Reinharta Hildprandta jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Roku 1756 byl Karel Josef Hildprandt povýšen císařovnou Marií Terezií do stavu svobodných pánů Království Českého. Jeho následovník František de Paula patřil mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnoval mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. On také najal jako domácího učitele pro svého syna mladého učence Jana Evangelistu Purkyně. Otisk jejich slavných předků je patrný v dějinách mnoha evropských zemí. I v daleké Africe. Ostatně rodové heslo Hildprandtů zní: Přes překážky ke slávě. (Česká televize)

S02E05

Wratislavové

23.9. 16:40, ČT2, 55 minut

Wratislavové

Některé šlechtické dynastie se mohou pyšnit tím, že jsou příbuzní královského rodu Přemyslovců. „Nás, co jsme s nimi spojeni po přeslici, je více. Ale potomci Přemyslovců po meči jsou jediní: Wratislavové,“ říká průvodce pořadem František Kinský. Podle legendy jsou Wratislavové levobočními potomky samotného knížete Wratislava II, který byl roku 1086 korunován prvním českým králem. Je to sice jen legenda, ale opírá se i o skutečnost, že v jejich erbu je heraldicky vzácná pohanská koruna i knížecí plášť jako jeho přikrývka. Černá barva v polceném štítu má signalizovat nemanželský původ. Jiná verze však praví, že štít býval červenostříbrný, avšak stříbrná barva lety zčernala. První historicky doložený Wratislav získal v polovině století patnáctého statek Mitrovice u Sedlčan a stal se purkrabím Pražského hradu u krále Jiřího z Poděbrad. V roce 1627 byli Wratislavové povýšeni do stavu svobodných pánů, o dvě desítky let později stavu hraběcího. V Mitrovicích už dnes žádné stopy Wratislavů vidět nejsou. Avšak jinde jich je dosud mnoho. Rodové heslo Wratislavů neznáme. Možná ani nikdy neexistovalo. Ale hrabě Evžen vzpomíná, jak mu jeho otec a otci zase jeho děd vždy říkal: „Pokud něco děláš, dělej to tak poctivě, aby ses sám sobě mohl podívat do očí.“ Klidně by si toto heslo mohli Wratislavové přidat do erbu.(Česká televize)

O pořadu

česky, audio popis (AD) česky

Šlechtické rody jsou přímým pojítkem českého národa s jeho vlastní historií jako součást kulturního dědictví naší vlasti a jsou to ti, kteří na svou skutečnou vlast nezanevřeli a i bez oficiálních šlechtických titulů se dále starají o mnoho kulturních památek.Hrabě František Kinský v dokumentární sérii provází spletitými životními příběhy české aristokracie, které poznamenaly nelehké zážitky z minulého režimu. Tímto cyklem Česká Televize vrací povědomí národu o jeho společné historii a ukazuje obrovskou pokoru, vědomí tradic i skutečných hodnot a zároveň i zodpovědnost za svěřený rodinný majetek, které jsou šlechtě vlastní a právem se ve vyspělých státech řadí k elitám národů. Spatříme i tu pověstnou noblesu jejich sídelních zámků a hradů. Poznáme přesně ty hodnoty, které v dnešní překotně konzumní době tak moc postrádáme.Mnozí z nejmladší generace aristokracie vyrostli v exilu a někdy ani neznali rozmanitou historii země předků. Po sametové revoluci se vrátili, převzali rodinné dědictví, které pro další generace pečlivě opečovávají a vracejí život tam, odkud měl v minulosti navždy zmizet. Jak se vyrovnávají s českým prostředím? Jak náročné je dostát rodinnému krédu v době, kdy čest již není na špici společenského zájmu?(ERTik)