Marie Terezie

Marie Terezie

S01E02 - Část druhá

17.11. 20:15
ČT1
105 minut

Po náhlé smrti milovaného otce, císaře Karla VI., nastaly pro Marii potíže, protože se kvůli absenci císařského syna musela stát následnicí trůnu. V roli panovnice nad habsburskými zeměmi velmi brzy zakusila hořkost svého osudu. Pochopila, že pro okolní velmoci znamená žena na trůnu pouze příležitost, jak si z oslabené říše urvat kus pro sebe. Vypukly války o rakouské dědictví, které Marii donutily spojit se s významným uherským rodem Esterházy, kdy pro záchranu habsburské říše musela málem obětovat své manželství s milovaným Františkem. O tom, jak velká byla láska mezi nimi, však svědčí skutečnost, že během dlouholetého manželství se jim narodilo 16 dětí.

Více informací
Nahrát
Nahrávat seriál

Epizody

Řada 1
S01E01

Část první

10.11. 20:20, ČT1, 100 minut

Část první

Koprodukční projekt je strhující historickou epopejí mapující životní osudy mladé Marie Terezie, jedné z nejvýznamnějších postav novodobé Evropy, která po více než 40 let úspěšně vládla říši, rozkládající se na území dnešních 12 evropských států. Jde o naprosto unikátní koprodukci čtyř evropských veřejnoprávních televizí – České televize, rakouské ORF, Slovenské RTVS a maďarské MTVA. Celý projekt je o to prestižnější, že idea záměru, včetně námětu a scénáře, vznikla právě v České televizi a její kvalita přesvědčila významné evropské partnery o vstupu do realizace. Minisérie se odvíjí od dvou zásadních okamžiků v životě mladé panovnice – jedním je příběh dětské lásky a pozdějšího manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským, druhým je nástup na trůn a získání uherské koruny. Film přibližuje nejen vztahy uvnitř habsburské rodiny, s matkou, sestrou a otcem, ale i s významnými dvořany habsburského dvora, jako například Evženem Savojským, Filipem Josefem Kinským nebo Bedřichem Harrachem. V prvním dílu se, mimo jiné, můžeme těšit na šok, který konzervativnímu dvoru mladá Marie způsobila svým rozhodnutím provdat se z lásky. Tehdy nejspíše netušila potíže, které nastanou poté, co se bude muset stát následnicí trůnu. Film zároveň přináší monumentální obrazovou podívanou momentů z naší historie, jakými jsou například korunovace Karla VI. českým králem na Pražském hradě, svatba s Františkem Štěpánem v augustiniánském kostele ve Vídni nebo korunovace Marie Terezie uherskou královnou v Dómu Sv. Martina v dnešní Bratislavě, ale uvidíte i plesy a hostiny u císařského dvora nebo dámský jezdecký karusel v Hofburgu, plavbu panovnice po Dunaji či žehnání rakousko-uherským armádám. Na začátku jsme svědky prvního setkání Marie s Františkem. Dětská zamilovanost se postupně mění v opravdovou lásku a nezvratnou touhu po naplnění uzavřením manželského svazku. Mariin otec, císař Karel VI., své dceři dokonce slíbil, že si Františka Lotrinského může vzít za manžela. S ohledem na skutečnost, že císař dosud neměl mužského potomka a královna Alžběta se dostávala do věku, kdy už nebude moci porodit další dítě, však bylo nutné zvážit, zda by se Marie neměla provdat za jiného muže, který by se po smrti císaře Karla VI. mohl stát silným panovníkem. František Lotrinský nebyl pro císařský dvůr pro takovou funkci vhodným kandidátem. Marie Terezie se ale rozhodla, že jediným mužem, za kterého je ochotná se provdat, je právě František Lotrinský. Veškeré intriky konzervativního dvora změnit její rozhodnutí byly marné. Marie Terezie si prosadila svou, a tak můžeme být svědky královské svatby.

S01E02

Část druhá

17.11. 20:15, ČT1, 105 minut

Část druhá

Po náhlé smrti milovaného otce, císaře Karla VI., nastaly pro Marii potíže, protože se kvůli absenci císařského syna musela stát následnicí trůnu. V roli panovnice nad habsburskými zeměmi velmi brzy zakusila hořkost svého osudu. Pochopila, že pro okolní velmoci znamená žena na trůnu pouze příležitost, jak si z oslabené říše urvat kus pro sebe. Vypukly války o rakouské dědictví, které Marii donutily spojit se s významným uherským rodem Esterházy, kdy pro záchranu habsburské říše musela málem obětovat své manželství s milovaným Františkem. O tom, jak velká byla láska mezi nimi, však svědčí skutečnost, že během dlouholetého manželství se jim narodilo 16 dětí.

S01E03

Část třetí

24.11. 20:20, ČT1, 95 minut

Část třetí

Třetí část úspěšné výpravné koprodukční minisérie, inspirované strhujícím a vášní protkaným životem významné evropské panovnice, moudré a vzdělané císařovny, jejíž reformy výrazně ovlivnily život našich předků a tedy i náš. V hlavních rolích Stefanie Reinsperger jako Marie Terezie a Vojtěch Kotek jako její manžel František Lotrinský

S01E04

Část čtvrtá

1.12. 20:20, ČT1, 100 minut

Část čtvrtá

Čtvrtá část úspěšné výpravné koprodukční minisérie, inspirované strhujícím a vášní protkaným životem významné evropské panovnice, moudré a vzdělané císařovny, jejíž reformy výrazně ovlivnily život našich předků a tedy i náš. V hlavních rolích Stefanie Reinsperger jako Marie Terezie a Vojtěch Kotek jako její manžel František Lotrinský

Dostupné za 17 hodin
S01E05

Část pátá

8.12. 20:20, ČT1, 115 minut

Část pátá

Premiéra páté části výpravné koprodukční minisérie, inspirované strhujícím a vášní protkaným životem významné evropské panovnice, moudré a vzdělané císařovny, která výrazně ovlivnila život našich předků a tedy i náš. V hlavní roli Marie Terezie uvidíme Ursulu Strauss a v roli Františka Lotrinského Vojtěcha Kotka

Podobné tituly

Přání Ježíškovi
Ostrov
StarDance XI ...když hvězdy tančí / 02.12.2023, 20:10
StarDance XI ...když hvězdy tančí / 18.11.2023, 20:10
StarDance XI ...když hvězdy tančí / 11.11.2023, 20:10
StarDance XI ...když hvězdy tančí / 25.11.2023, 20:10
Kriminálka Anděl (S5E14): Bez hlavy

O pořadu

česky, audio popis (AD) česky

Píše se rok 1723 a v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě je Karel VI., císař Svaté říše římské a král španělský a uherský, korunován králem českým. A právě zde začíná příběh jeho dcery, pozdější císařovny Marie Terezie (Marie-Luise Stockinger). Příběh dětské lásky a pozdějšího manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským (Vojtěch Kotek), nastoupení vladařské cesty, převzetí maďarské koruny i příběh šestnáctinásobného mateřství jedné z nejvýznamnějších žen v dějinách novodobé Evropy. V prvním dílu se, mimo jiné, můžeme těšit na šok, který konzervativnímu dvoru mladá Marie způsobila svým rozhodnutím provdat se z lásky. Tehdy nejspíše netušila potíže, které nastanou poté, co se Marie bude muset stát následnicí trůnu. Druhý díl filmu začíná převzetím trůnu a pokračuje vypuknutím válek o rakouské dědictví, které Marii donutily spojit se s významným uherským rodem Esterházy, kdy pro záchranu říše musela málem obětovat své manželství s milovaným Františkem.Dvoudílný projekt je strhující historickou epopejí mapující životní osudy mladé Marie Terezie, jedné z nejvýznamnějších postav novodobé Evropy, která po více než 40 let úspěšně vládla říši, rozkládající se na území dnešních 12 evropských států. V uplynulém roce si Evropa připomněla 300. výročí jejího narození. Jde o naprosto unikátní koprodukci čtyř evropských veřejnoprávních televizí – České televize, rakouské ORF, Slovenské RTVS a maďarské MTVA. Celý projekt je o to prestižnější, že idea záměru, včetně námětu a scénáře, vznikla právě v České televizi a její kvalita přesvědčila významné evropské partnery o vstupu do realizace. Minisérie se odvíjí od dvou zásadních okamžiků v životě mladé panovnice – jedním je příběh dětské lásky a pozdějšího manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským, druhým je nástup na trůn a získání uherské koruny. Film přibližuje nejen vztahy uvnitř habsburské rodiny, s matkou, sestrou a otcem, ale i s významnými dvořany habsburského dvora, jako například Evženem Savojským, Filipem Josefem Kinským nebo Bedřichem Harrachem. Film je zároveň monumentální obrazovou podívanou z naší historie, jakými jsou například korunovace Karla VI. českým králem na Pražském hradě, svatba s Františkem Štěpánem v augustiniánském kostele ve Vídni nebo korunovace Marie Terezie uherskou královnou v Dómu Sv. Martina v dnešní Bratislavě, ale i plesy a hostiny u císařského dvora nebo dámský jezdecký karusel v Hofburgu, plavba panovnice po Dunaji či žehnání rakousko-uherským armádám.(Česká televize)