Temné síly

Temné síly

The Darkest Minds

2018 

·  Action / Adventure / Drama / Romantic / Sci-Fi / Thriller

·  United States

Ameriku zachvátila pandemie zvláštní nemoci, která zabíjí pouze děti a mladistvé. Ti, kteří přežili však získali nadlidské schopnosti, které se rozlišují podle barev. Zelení se stali nadprůměrně chytří, modří ovládají telekinezi, zlatí mají moc nad elektřinou, oranžoví umí ovládat myšlenky a paměť druhých, největší hrozbu představují červení, kteří ovládají oheň. Malá Rubi vyrůstá se svými rodiči, všichni jsou šťastni a doufají, že Ruby pandemii přežije bez úhony a následků. Onu osudnou noc si chce Rubi vlézt do postele ke svým rodičům, jakmile se dotkne rukou své matky, vyděsí se, neboť vidí její myšlenky. Zděšená Rubi utíká k sobě do pokoje. Druhý den ráno se chce se přivítat se svojí matkou, ta ji však nepoznává a rychle volá vojáky, kteří Rubi odváží do sběrného tábora. Rubi nechápe, co se stalo, proč ji matka nepoznává a proč musela odjet. V táboře se potkává s dalšími dětmi. Všechny děti zde podstupují vyšetření na získané superschopnosti. Doktor vysvětluje malé Rubi barevné rozdělení schopností. Zelení, modří a zlatí jsou pro dospělou společnost téměř neškodní. Nejnebezpečnější skupinou jsou oranžoví a rudí. Během screeningu však doktor zjistí, že Rubi získala schopnosti oranžových a proto ji musí zlikvidovat. Rubi se podaří doktorovi vnutit myšlenku, že je zelená, aby přežila. O šest let později je Rubi stále v pracovním táboře vedená jako zelená, nicméně nedosahuje takové inteligence jako ostatní a tím vzbuzuje pozornost. Když děti přecházejí z jedné budovy do druhé, spustí se vysokofrekvenční siréna, kterou slyší pouze děti. Rubi pod nátlakem sirény omdlí. Když se probudí, je u ní doktorka Kate, která jí chce pomoci. Kate zanechá Rubi vzkaz, že vedení tábora už ví o její pravé barvě a že ji chtějí zabít. Kate zanechá Rubi klíč od pout a vysvětlí ji, kde na ni má čekat. Díky mentálním schopnostem, které Rubi má, se oběma ženám podaří utéct z tábora. Kate vysvětlí Rubi, co se celých šest let dělo, když byla v táboře. Vláda USA se bojí přeživších dětí se superschopnostmi a proto je umisťuje do speciálních táborů. Nové děti se nerodí a ekonomika je na tom velmi špatně. Kate pracuje pro Ligu dětí, která vyhledává uprchlé děti z táborů a snaží se jim pomoci. Kate také vysvětlí Rubi, že její schopnosti jsou velmi vzácné. Na opuštěné benzínové pumpě se Rubi a Kate setkávají s dalším člověkem z Ligy. Když se jde Rubi převléci do jiných šatů, narazí na opuštěnou holčičku, která před ní začne utíkat. Rubi se jí snaží dohonit. Dívka se schová do obytné dodávky a Rubi ji prosí, aby ji pustila dovnitř. Dívka nakonec Rubi poslechne a vpustí ji do dodávky, do které nastupují další dva mladiství. Skupina mladistvých, Rubi, Zu, Liam a Špek se snaží v dodávce ujet před lidmi z Ligy dětí. Liam vysvětlí Rubi, že Liga se snaží využívat schopnosti dětí pro vojenské účely. Dalším pronáslovatelem dodávky je Lady Jane, lovec hlav, která se snaží dodávku za každou cenu zastavit. Díky Liamovým telekinetickým schopnostem, se jí to nepodaří a skupinka ujíždí jak Lady Jane, tak lidem z Ligy. Ikdyž se Rubi mezi ostatními cítí dobře a v bezpečí, namluví jim, že je zelená. Zvláště k Liamovi začne cítit něco víc než jen přítelství. Celá skupina vyrazí do opuštěného nákupního centra doplnit zásoby jídla, brzy ale poznají, že v centru nejsou sami. Přepadnou je další mladiství, kteří si myslí, že to jsou stopaři-lovci hlav. Když se obě skupiny seznámí, zjistí Rubi a její přátelé, že druhá skupina patří ke společenství East River, kterou vede Malý Trap. Toto společenství je známé jako bezpečný úkryt pro děti, které uprchly z táborů. Najít společenství není tak jednoduché. Rubi díky svým schopnostem získá od jednoho člena důležité informace o tom, kde East River hledat. Díky Špekově chystrosti rozluští kód a získají přesné souřadnice. Liam splní Rubi její přání a po cestě do East River ji zavezou domů. Rubi si však uvědomí, že její rodiče by ji stejně nepoznali a byla by pro ně cizí.