Vzestup civilizace (Jak Vikingové změnili svět)

Vzestup civilizace (Jak Vikingové změnili svět)

Vzestup civilizace (Jak Řekové změnili svět)

Starověké kořeny moderní společnosti v dokudramatickém zpracování. Německý cyklus