Barbora Hlavsová

Barbora Hlavsová

1942 

·  Drama

·  Czechoslovakia

Drama ČR (1942). V protektorátní filmové tvorbě se rozmohla nová osvětová tendence - nejvíce úcty zaslouží pracující lidé, zejména ti, kteří živí vlastníma rukama. Přesvědčí se o tom, i mladičký Bořík, jenž po sebevraždě svého otce defraudanta žije společně se svou zhýčkanou matkou u babičky, rázné, nesmlouvavé, ale poctivé venkovské ženy, která se zaváže, že veškerý dluh splatí. Tvrdou prací a sebeodříkáváním zásadně promění i dosud lehkomyslného Boříka, když jej přesvědčí, že člověk nese odpovědnost nejen za sebe, ale také za své blízké. Titulní roli ztvárnila Terezie Brzková, osvědčená představitelka moudrých, ale také nesmlouvavých stařenek. Režisér Martin Frič zdůraznil důležitost mravních zásad, díky nimž se dokážeme postavit i proti zdánlivě snazšímu přizpůsobení.