Tvář

Tvář

Magician

1958 

·  Drama

·  Sweden

Drama Švéd. (1958). Do mestečka prichádza nevídaná atrakcia v podobe Voglerovho magnetického divadla. Skupinka komediantov musí žiadať o povolenie mestského konzula. Ten súhlasí, avšak na popud Vergera musí skupina dokázať, že nejde o šarlatánstvo. Konzul s radou uzatvárajú stávku a centrom deja sa stáva mystický súboj mágie v podaní záhadného Voglera a rozumu stelesneného Vergerom. Paradoxne sa obaja potácajú v takmer identickom sebaklame a nie sú schopní ponúknuť iné ako lož a pretvárku. Vergerus ako typický arogantný racionalista a manipulátor túži za každú cenu rozbiť auru mystického zázraku a hypnotizmu, ktorú okolo seba Vogler šíri.