Kruté radosti

Kruté radosti

2002 

·  Slovakia, Czech Republic

Komorný príbeh zo slovenského mestečka v medzivojnovom období je krehkou štúdiou medziľudských vzťahov, určovaných večným hľadaním lásky a porozumenia. Do ustálenej hladiny malomestského života dramaticky vstupuje mladá Valentína, nemanželská dcéra svetáckeho notára, aby svojou úprimnosťou zmenila v trojici starých mládencov cynický a konformný postoj k životu na nádej.