Mária Terézia (1)

Mária Terézia (1)

Část první

·  Slovakia, Czech Republic, Austria, Hungary

Historická dráma ČR/Rak./Maď./SR (2017). Dvojdielny historický film o mladej Márii Terézii, ktorá sa po mnohých peripetiách stala cisárovnou Rakúsko-Uhorskej monarchie.