Udatní králové ze Sibiře

Udatní králové ze Sibiře

2012 

V 16. století území západní Sibiře oddělovalo pohoří Ural, přes které se dostalo jen pár dobrodruhů. Byl mezi nimi i bandita Jermak vyhnaný carem, který přešel s malou armádou přes Ural a porazil Tatary. Do Moskvy přivezl bohatou válečnou kořist - kožešiny ze sobolů, bobrů a černých lišek. Protože o kožešiny byl velký zájem, car Ivan Hrozný zahájil dobývání Sibiře... Francouzský dokument