M*A*S*H (133)

M*A*S*H (133)

The M*A*S*H Olympics

1977 

·  Comedy / Drama / War

·  USA

Plukovník Potter přemýšlí, jak zvýšit tělesnou zdatnost osazenstva MASHe, a rozhodne se uspořádat olympiádu. Vytvoří se dvě družstva - pod vedením Hawkeyho a B.J. První cena je dovolená v Tokiu, takže se všichni velmi snaží. Nakonec zvítězí Hawkeyho družstvo a B.J. musí celý týden Hawkeyho vozit v invalidním vozíku.(TV Nova)