K věci

K věci

K věci / 24.05.2020, 02:30


24.05. 02:30

Epizoda: Kamil Bartošek (Kazma) Podrobný rozbor aktuálních událostí a témat s významnými postavami veřejného života