K věci

K věci

K věci / 23.05.2020, 17:35


23.05. 17:35

Epizoda: Kamil Bartošek (Kazma) Podrobný rozbor aktuálních událostí a témat s významnými postavami veřejného života