Ulice (4279)

Ulice (4279)

Episode 4279

Comedy / Drama / Family

·  Czech Republic

Jsou věci, se kterými člověk téměř nikdy předem nepočítá. Mezi ně patří i vážná nemoc, jež obvykle převrátí pacientovi i jeho blízkým život vzhůru nohama. Podobně to má také Gábina, jež nyní statečně válčí hned na několika frontách najednou – se svou nemocí, s jejím dopadem na pracovní povinnosti, na vztah s Jirkou Hermanem či rodiči a v neposlední řadě také na další fungování se Šímou. Ten doufá, že se co nejdříve vrátí nazpět do Berlína, kde má své kamarády, školu, zázemí. Jenže Gábina tam nemá nikoho, o koho by se mohla opřít, kdyby jí bylo mizerně. Šímu nechce ranit, původně mu slíbila, že se v Čechách zdrží jen pár týdnů. Teď je ovšem všechno jinak... Jak to s nimi bude dál? Kde ti dva nakonec zakotví a za jakou cenu?