Ulice (4060)

Ulice (4060)

Episode 4060

Comedy / Drama / Family

·  Czech Republic

Kdy je třeba respektovat rozhodnutí našich blízkých a přátel, a kdy se jim naopak postavit a poslechnout vlastní svědomí či srdce? Miloš by se pro Bedřicha rozkrájel, ale jsou věci, na které je prostě krátký. Bedřich se najednou z jeho úhlu pohledu chová tak nelogicky, že tím ohrožuje vlastní život. Miloš proto povolá do zbroje i Frantu, ze kterého si chce udělat spojence a promluvit Bedřichovi rázně do duše. Má to ale malý háček... Jaký? Proč si začnou Franta i Miloš dělat o Bedřicha obrovské starosti? K čemu se Bedřich rozhodne a s jakými následky?