Ulice (4058)

Ulice (4058)

Episode 4058

Comedy / Drama / Family

·  Czech Republic

Umíme se postavit čelem všem potížím, které nám dokážou obrovsky zkomplikovat život? Dokážeme odpustit a jít dál? Karla a Tony jsou kvůli Márovi najednou na jedné lodi. Ani jeden z nich teď nemá na růžích ustláno. Oba řeší existenční problémy, i když Karla je na tom podstatně hůř než Tony. To je také důvod, proč nakonec dospěje k zásadnímu rozhodnutí, jež naprosto změní její plány a vlastně i celý život. Rozhodnutí, které se dotkne také jejích dětí i blízkých... K čemu se Karla rozhodne? Co to znamená pro ostatní? Jak to přijmou? A co je pro Karlu momentálně nejtěžší?