Ulice (4053)

Ulice (4053)

Episode 4053

Comedy / Drama / Family

·  Czech Republic

Jak moc jsme svázáni s minulostí, kterou nemáme úplně dořešenou? Jak se tyto vazby mohou překvapivě promítnout do naší přítomnosti a změnit nám život? Amálie se stále úplně nevyrovnala s náhlým skonem svého exmanžela. Až nyní si naplno uvědomí, že to, co se mezi nimi kdysi stalo, jen vytěsnila, ale vyřešené to v sobě zdaleka nemá. K tomu přispěje i dopis takřka ze záhrobí, jenž s ní hodně zamává a o kterém by se její současný manžel Vlastimil Pešek rozhodně neměl dozvědět. Proč? Co se Amálie dočte v dopise na rozloučenou? A jaké to má následky?