Krkonošská pohádka (Jak se chtěl Trautenberk pomstít Krakonošovi)

Krkonošská pohádka (Jak se chtěl Trautenberk pomstít Krakonošovi)

Jak se chtěl Trautenberk pomstít Krakonošovi

·  Czechoslovakia