Country Music (6)

Country Music (6)

Will the Circle Be Unbroken? (1968–1972)

2019 

·  Documentary / Music

Válka ve Vietnamu dělí Ameriku, ale noví interpreti přinášejí další skvělé písně a spojují generace. Americký hudební dokument