Jezdectví: Mezinárodní závody spřežení CAI Písečné nad Dyjí

Jezdectví: Mezinárodní závody spřežení CAI Písečné nad Dyjí

Záznam z vozatajských závodů