Průkopníci podnikání v českých zemích (Konfekční firma Rolný Prostějov)

Průkopníci podnikání v českých zemích (Konfekční firma Rolný Prostějov)

Konfekční firma Rolný Prostějov

Osudy významných představitelů průmyslové revoluce na našem území (1998)