Průkopníci podnikání v českých zemích (Alois Oliva a Václav Nekvasil)

Průkopníci podnikání v českých zemích (Alois Oliva a Václav Nekvasil)

Alois Oliva a Václav Nekvasil

Osudy významných představitelů průmyslové revoluce na našem území (1998)