Průkopníci podnikání v českých zemích (František Lotrinský a Jan Josef Leitenberger)

Průkopníci podnikání v českých zemích (František Lotrinský a Jan Josef Leitenberger)

František Lotrinský a Jan Josef Leitenberger

Osudy významných představitelů průmyslové revoluce na našem území (1998)