Záznam z jednání schůze PS PČR

Záznam z jednání schůze PS PČR