Záznam z jednání schůze Senátu PČR

Záznam z jednání schůze Senátu PČR