Záznam z jednání schůze PS PČR

Záznam z jednání schůze PS PČR

z 26.6.