Vítězství v Pacifiku 1945

Vítězství v Pacifiku 1945

Posledních 100 dnů války v Tichomoří v archivech a vzpomínkách přímých účastníků bojů. Americký dokument