Lidstvo: Příběh nás všech (2)

Lidstvo: Příběh nás všech (2)

Iron Men

2012 

·  United States

Jak se člověk učil zvládat síly přírody? Americký dokudramatický cyklus