Klima mění Česko (4)

Klima mění Česko (4)

4/4

Documentary

·  Česko

Jaké dopady bude mít změna klimatu na život obyvatel této planety? Jde jen o hrozbu, nebo může mít v některých oblastech i pozitivní efekt? (2018). Připravili M. Žák a D. Tichý