Na křížové cestě

Na křížové cestě

Do zapadlých koutů Rychlebských hor přinášejí mladí osadníci život, naději a nový začátek (2017). Připravil T. Netočný