Abeceda komunistických zločinů (Rozvrácená rodina)

Abeceda komunistických zločinů (Rozvrácená rodina)

2011 

StB dobře věděla, co znamená mateřská láska, a že horším trestem než vězení může být odloučení matky od dětí. Dokumentární cyklus o praktikách totalitního režimu v bývalém Československu (2011)