Ruce, kruh a hlína

Ruce, kruh a hlína

Zachování a rozvoj tradičních lidových řemesel je v rukou šikovných jednotlivců. Připravila R. Šáchová