Nedej se (Země plná glyfosátu)

Nedej se (Země plná glyfosátu)

Nadměrné užívání pesticidů jako globální problém, který vylučuje šetrné hospodaření v krajině