Cesty víry (Blogující farářka)

Cesty víry (Blogující farářka)

Blogující farářka

Documentary

·  Česko

Martina Viktorie Kopecká zastupuje Církev československou husitskou ve Světové radě církví a píše blog Deník farářky. Připravili J. Slomiany, P. Všelichová a J. Jurásek