Čas

Čas

2007 

O symbolech v mezilidské komunikaci a hledání skrytých významů věcí (2007)