Dějiny světa (6)

Dějiny světa (6)

Andrew Marr's History of the World

2012 

·  Documentary

·  Velká Británie

Nová úvaha o právech jednotlivců a svobodě myšlení inspirovala vědecký pokrok. Dokumentární cyklus BBC