Evropa dnes (O uhlí a vodě)

Evropa dnes (O uhlí a vodě)

Evropa dnes

2008 

·  Česko

Příklady z Polska, Rumunska a Španělska