Pro pamětníky... Oldřich Lipský – 95 let: Šest medvědů s Cibulkou

Pro pamětníky... Oldřich Lipský – 95 let: Šest medvědů s Cibulkou

Six Bears and a Clown

1972 

·  Comedy / Family

·  Československo

Česká komedie o klaunovi, který dělal cirkus všude, kam přišel (1972)