Všechnopárty

Všechnopárty

2005 

·  Talk show

Dnes si Karel Šíp pozval filmového historika a publicistu Pavla Taussiga, který zanedlouho oslaví významné životní jubileum (2010). Dále účinkují F. Kolář a M. C. Putna