Infiltrace (Obchod se svědomím)

Infiltrace (Obchod se svědomím)

Hitganvut Yehidim

2010 

·  Francie, Izrael

Co vše se odehrává za zdmi našich nemocnic? Jak se k nám pacientům chovají lékaři? Jak se ze zdravého dítěte může stát ležící troska? To vše odhalila skrytá kamera v dalším díle cyklu Infiltrace