Rajské zahrady Orientu (1)

Rajské zahrady Orientu (1)

Episode 1

Documentary

Persie – Vynález ráje, N (2016). Zahrady v Persii jsou příkladem a vzorem zahradní kultury islámského světa. Vysoká náhorní plošina obklopená vrcholky hor. Suchá a neplodná půda.