TaJeMné podzemí (3,4)

TaJeMné podzemí (3,4)

TaJeMné podzemí (1,2)

S badatelem Jaroslavem Marešem a Lacem Lahodou, předsedou Společnosti pro výzkum historického podzemí, podnikneme průzkumné expedice do nedostupných podzemních komplexů pod ČR.