Jak nás vidí svět

Jak nás vidí svět

2017 

·  Short movie

Co si o nás, Češkách a Češích, myslí cizinci a jak se dívají na Česko? Jak vnímají naše jídlo, módu, jazyk, zvyky, chování?