Nacistické megastavby: K boji připraven - výběr (Železnice smrti)

Nacistické megastavby: K boji připraven - výběr (Železnice smrti)

Episode 1

Documentary / Historical / War

·  Velká Británie

Železnice smrti. Dokumentární seriál USA (2020). Jakou roli hrály nucené práce, vlaky a železnice ve strategii Japonska či Německa během války? Do jaké míry ovlivnila tato infrastruktura jejich válečné snahy?