Příběh služebnice V (3)

Příběh služebnice V (3)

Border

Drama / Sci-Fi / Thriller

·  United States

June čelí následkům vraždy velitele Waterforda. Musí také znovu najít svou identitu a smysl života. Ovdovělá Serena se pokouší zlepšit své postavení v kanadském Torontu, kam prosakuje vliv Gileádu. Velitel Lawrence spojí síly s Nickem a Lydií ve snaze reformovat Gileád a posílit jeho moc. June, Luke a Moira se zoufale snaží zachránit Hannah a opět se s ní setkat.
EPIZODA 3:
June a Moira se vydají na hranice, aby poslaly zprávu. Serena se účastní večeře v Lawrencově domě. Lydia se modlí za Janinino uzdravení.